ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ರೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉಪಕ್ರಮವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಆಶಾ
ಎಂಎಎಸ್
ಎಂಎಂಯು
ಯು ಎಚ್ ಎನ್ ಡಿ
ಹೈಟೆಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್
ಎಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಯು

ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ನಗರ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಿ!